CASE

  • 2018年9月6日株式会社大塚商会 様

    株式会社大塚商会様にて、オフィスヨガをおこないました。